Polityka prywatności

  1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.aptekawspolna.pl (zwany dalej: „Apteką Internetową”).

     2.    Właścicielem Apteki Internetowej i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Apteka Wspólna Ziętara Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Matejki 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000594132, NIP: 8291737702, REGON: 101729 zwana dalej Apteka Wspólna.
1
     3.    Apteka Wspólna dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Aptekę Internetową.
§ 1 Zbieranie danych
     1.    Apteka Wspólna zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.
     2.    Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Aptece Internetowej poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Aptece Internetowej.
     3.    W przypadku rejestracji Konta w Aptece Internetowej, Klient podaje następujące dane:
     a)    imię i nazwisko;
     b)    adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
     c)    adres e-mail;
     d)    numer telefonu.
     4.    Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.
     5.    W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Aptece Internetowej, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
     a)    adres e-mail;
     b)    imię i nazwisko;
     c)    adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
     d)    numer telefonu.
     6.    W przypadku osobistego kontaktu Klienta z Apteka Wspólna (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:
     a)    adres e-mail;
     b)    imię i nazwisko;
     c)    adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
     d)    numer telefonu.
     7.    Podczas korzystania ze stron internetowych Apteki Internetowej pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
     8.    Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszej Aptece Internetowej.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
     1.    W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Aptece Internetowej dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Aptece Internetowej, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Aptece Internetowej dane osobowe mogą być przekazywane jedynie firmie kurierskiej, z którą współpracuje Apteka Wspólna
     2.    W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez serwis DotPay, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie.
     3.    Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym, firmie Trusted Shop GmbH z siedzibą w Niemczech, jako administratora danych, Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, NIP-UE: DE 812 947 877, Sąd Rejonowy w Kolonii, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735.
     4.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Apteki Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Apteką Internetową.
     5.    W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Apteka Wspólna będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Aptece Internetowej.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
     1.    Apteka Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Apteka Wspólna na komputerze osoby odwiedzającej Aptekę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Apteka Wspólna produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Aptekę Internetową. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Aptece Internetowej.
     2.    Apteka Wspólna wykorzystuje dwa typy plików cookies:
     a)    Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
     b)    Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Aptekę Internetową, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
     3.    Apteka Wspólna wykorzystuje cookies własne w celu:
     a)    uwierzytelniania Klienta w Aptece Internetowej i zapewnienia sesji Klienta w Aptece Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Apteki Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
     b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Apteki Internetowej korzystają ze Strony Apteki Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


     4.    Apteka Wspólna wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
     a)    prezentowania opinii na stronach internetowych Apteki Internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);
     b)    prezentowania opinii na stronach internetowych Apteki Internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu);
     c)    popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
     d)    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 
    
     5.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Apteki Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Apteki Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
     6.    Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
     a)    przeglądarka Internet Explorer;
     b)    przeglądarka Chrome;
     c)    przeglądarka Mozilla Firefox;
     d)    przeglądarka Safari;
     e)    przeglądarka Opera.
     7.    Apteka Wspólna może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Aptekę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Apteka Wspólna przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Apteki Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Apteki Internetowej.
     8.    Apteka Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Apteka Wspólna nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Apteki Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.


§ 4 Dostęp do danych
     1.    Do danych osobowych zbieranych przez Aptekę Internetową mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Apteka Wspólna.
     2.    Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
     3.    Apteka Wspólna zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Aptece Internetowej. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Apteka Wspólna może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Aptece Internetowej Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Apteka Wspólna roszczeń od danego Klienta.


§ 5 Zabezpieczenia
     1.    Apteka Wspólna stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Apteka Wspólna zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
     2.    Dane osobowe w Apteka Wspólna są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
     3.    W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Aptece Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Apteka Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Aptece Internetowej. Apteka Internetowa nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Aptece Internetowej. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
     4.    Apteka Wspólna nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
     1.    Apteka Wspólna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
     2.    Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: matejki@aptekawspolna.pl
    

© 2021 aptekawspolna.pl Wszystkie prawa zastrzeżone